Ảnh minh họa. Nguồn internet

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Theo đó, Gỗ Trường Thành đã công bố chi tiết phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh – trụ sở chính đặt tại đường D2, cụm sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện, Công ty Sứ Thiên Thanh có vốn điều lệ hơn 117 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2017, vốn chủ sở hữu của Sứ Thiên Thanh đạt 56 tỷ đồng, tổng tài sản đạt xấp xỉ 136 tỷ đồng.

Doanh thu của Sứ Thiên Thanh trong 3 năm từ 2015 – 2017 tăng trưởng đều đặn lần lượt đạt 138,31 tỷ, 145,03 tỷ và 159,03 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại liên tục giảm mạnh lần lượt đạt 12,58 tỷ, 8,15 tỷ và 0,75 tỷ đồng.

Phương thức sáp nhập được Gỗ Trường Thành trình đại hội đồng cổ đông là hoán đổi với tỷ lệ 8,21 cổ phiếu TTF đổi lấy một cổ phiếu Sứ Thiên Thanh, công ty sau sáp nhập sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con.

Bên cạnh đó, Gỗ Trường Thành dự kiến phát hành bổ sung 96,5 triệu cổ phiếu, tương đương tăng 965 tỷ đồng vốn điều lệ để thực hiện việc sáp nhập. Ban lãnh đạo công ty nhận định khối lượng phát hành mới chiếm đến 45% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành nên ảnh hưởng đáng kể đến mức độ pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông. Ước tính giá trị sổ sách sẽ giảm 2,4% sau phát hành, còn 4.493 đồng và thu nhập trên mỗi cổ phần là 505 đồng.

Trong phiên họp bất thường sắp tới, Gỗ Trường Thành cũng xin ý kiến việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Total Furniture với tên viết tắt là TTF và mã chứng khoán vẫn không thay đổi là TTF, nhằm “tạo điều kiện thuận lợi khi giao dịch và mở rộng thị trường”.

Vneconomy