Home Hàng Việt - Doanh nghiệp Việt

Hàng Việt - Doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu chè sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh

(Cafe news)- Tuy không phải là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng chè, nhưng 11 tháng 2017 xuất khẩu chè của Việt...