Qui Phúc xuất khẩu 70 container sản phẩm nội ngoại thất inox – nhựa sang Thái Lan. Số lượng hàng xuất khẩu tương đương gần 100.000 sản phẩm sẽ được đối tác phân phối sâu và rộng khắp thị trường ở xứ Chùa Vàng.