Nước mắm Phú Quốc là thương hiệu duy nhất của Việt Nam được châu Âu bảo hộ về Chỉ dẫn địa lý, hành trình để châu Âu chấp nhận kéo dài trong 6 năm.

Ngoài điều kiện quy định về lượng cá cơm, các nhà thùng ở Phú Quốc buộc phải tuân thủ thêm những yêu cầu, như cá làm nước mắm phải là cá cơm đánh bắt ở vùng Kiên Giang, Cà Mau, Vịnh Thái Lan.

Phải ướp muối ngay trên tàu sau khi đánh bắt, theo tỉ lệ 1kg muối cho 3 kg cá. Muối phải được bảo ôn ít nhất là 60 ngày mới được dùng. Phải ủ chượp trong thùng gỗ, thời gian chượp từ 12-15 tháng…

Loại gỗ làm thùng phải được làm từ gỗ đặc trưng của Phú Quốc như bời lời, dên dên, mỗi thùng có 52 miếng gỗ, và dùng nhựa cây gỗ dầu mít chét kín các đường nối…

Tất cả yêu cầu này chỉ nhằm “bảo tồn” hương, vị và màu của nước mắm Phú Quốc mà cha ông họ đã làm cả gần hai trăm năm nay.

BSA