Ngày 14/3 tại TP. HCM, Câu lạc bộ phóng viên kinh tế thuộc Trung tâm BSA đã có buổi sinh hoạt định kỳ với chuyên đề Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – những điều cần biết.

Tại đây, hai diễn giả là luật sư Vũ Xuân Hưng, Phó Trưởng phòng Pháp chế – Trọng tài thuộc VCCI chi nhánh TPHCM và ông David Thanh Giang, Việt kiều Canada, chuyên gia tư vấn về CPTPP đã nhấn mạnh đến nội dung xuất xứ hàng hóa và lộ trình thuế quan.

BSA