Sau 2 năm làm cho các tập đoàn trong và ngoài nước, Lưu Thị Hòa cựu sinh viên khoa Quốc tế học, trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội quyết chí trở về, làm giàu cho quê hương.

BSA