Trong suốt hơn 20 năm qua, Hội chợ luôn đảm bảo tuân thủ quy định: “Chỉ doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn mới được tham gia”.

Hội chợ HVNCLC được tổ chức từ năm 1997 đến nay, với hơn 150 lần tổ chức cả trong và ngoài nước. Trong suốt hơn 20 năm qua, Hội chợ luôn đảm bảo tuân thủ quy định: “Chỉ doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn mới được tham gia”. Với tiêu chí đó, Hội chợ HVNCLC luôn được doanh nghiệp và người tiêu dùng đánh giá cao.

Hội DN HVNCLC