Hội chợ kết nối giao thương ĐBSCL – Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế: