Cảnh giác trước những lời mời “Đóng tiền để đạt chứng nhận HVNCLC”

Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) có nhận được phản ánh về việc một công...