Chiều 9/8, tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam – FSPPM (Quận 7, TP.HCM), hơn 40 phóng viên báo đài thuộc CLB PV Kinh tế, các Chuyên gia kinh tế/thị trường của BSA và các DN HVNCLC đã nghe TS Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc FSPPM chia sẻ Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL.
Trước đó, ngày 01/8/2022, Báo cáo này cùng Báo cáo về quy hoạch tích hợp đồng bằng đã được công bố và chia sẻ tại Cần Thơ. Tuy nhiên, do khoảng cách địa điểm và thời gian, nhiều anh chị doanh nghiệp và phóng viên ở TP.HCM mặc dù rất quan tâm đến chủ đề này, nhưng chưa có điều kiện đến Cần Thơ tham dự để nghe phần trình bày trực tiếp cũng như trao đổi sâu xung quanh các nội dung trên.
Với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị của 2 báo cáo này đến cộng đồng kinh doanh, chuyên gia và phóng viên kinh tế tại TP.HCM (là khu vực gắn bó chặt chẽ với ĐBSCL trong tổng thể quy hoạch vùng), Hội DN HVNCLC, Trung tâm BSA đã mời TS Vũ Thành Tự Anh chia sẻ & thảo luận mở rộng về báo cáo kết quả nghiên cứu về kinh tế ĐBSCL nói trên với các lãnh đạo DN cùng các Chuyên gia kinh tế/thị trường của BSA và CLB Phóng viên kinh tế.
Báo cáo Thường niên 2022 là công trình nghiên cứu hợp tác bởi VCCI Cần Thơ và Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) với sự tham gia các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, chính sách, nông nghiệp, môi trường, năng lượng, giao thông, logistics… nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế ĐBSCL và những vấn đề quan trọng của Vùng.
Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL năm 2022 là năm thứ hai được thực hiện và là báo cáo đầy đủ và duy nhất về một vùng kinh tế trên cả nước. Báo cáo năm 2022 có chủ đề “Chuyển đổi mô hình phát triển và Quy hoạch tích hợp” tập trung nghiên cứu mô hình chuyển đổi nông nghiệp, đánh giá tác động của Quy hoạch tích hợp ĐBSCL giai đoạn 2021- 2030 tầm nhìn 2050 theo Quyết định 287/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành 28/02/2022 vừa qua.

Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022