Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Với đoàn khách hạng A khi đến Việt Nam, Trưởng đoàn sẽ được hưởng chế độ chỗ ở 5,5 triệu đồng/người/ngày và chế độ ăn 1,5 triệu đồng/người/ngày…

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiếp khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, còn được lấy từ nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Thông tư cũng quy định rõ mức chi đón, tiễn khách tại sân bay. Cụ thể, chi tặng hoa cho các đối tượng là Trưởng đoàn và Phu nhân (Phu quân) đối với khách hạng đặc biệt; tặng hoa trưởng đoàn khách hạng A, hạng B, với mức chi tặng hoa là 500.000 đồng/1 người.

Đối với tiêu chuẩn về thuê chỗ ở, Thông tư của Bộ Tài chính nêu rõ, với khách hạng đặc biệt thì tiêu chuẩn thuê chỗ ở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Với đoàn khách hạng A, Trưởng đoàn sẽ được hưởng chế độ chỗ ở 5,5 triệu đồng/người/ngày; Phó đoàn 4,5 triệu đồng/người/ngày và Đoàn viên là 3,5 triệu đồng/người/ngày.

Với đoàn khách hạng B, Trưởng đoàn và Phó đoàn hưởng tiêu chuẩn chỗ ở 4,5 triệu đồng/người/ngày; còn Đoàn viên là 2,8 triệu đồng đồng/người/ngày.

Với đoàn khách hạng C, Trưởng đoàn được hưởng tiêu chuẩn chỗ ở 2,5 triệu đồng/người/ngày; Đoàn viên là 1,8 triệu đồng/người/ngày.

Riêng khách mời quốc tế khác được hưởng tiêu chuẩn chỗ ở 800.000 đồng/người/ngày.

Về tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối), đoàn khách hạng A được hưởng chế độ ăn 1,5 triệu đồng/ngày/người; đoàn khách hạng B là 1 triệu đồng/ngày/người; đoàn khách hạng C là 800.000 đồng/ngày/người. Các khách mời quốc tế khác có chế độ 600.000 đồng/ngày/người.

Thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng/người/ngày.

Đáng chú ý, Thông tư còn quy định cụ thể về chi tiếp khách trong nước. Theo đó, mức chi giải khát là 30.000 đồng/buổi nửa ngày/người; chi mời cơm là 300.000 đồng/suất.

Theo Vneconomy