Chuỗi siêu thị ở Trung Quốc do Sheng Siong vận hành.

Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

BSA CHANNEL