Trong tương lai, nhu cầu của thị trường sẽ thúc ép Việt Nam phải thực hiện sản xuất giảm phát thải. Thay vì ngồi đợi, Việt Nam hãy chủ động, có chuẩn bị trước… Nội dung này đã được các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh Tây Nguyên, các doanh nghiệp tập trung phân tích tại Hội thảo Giảm phát thải trong các vùng nguyên liệu cà phê tại Việt Nam. Sự kiện vừa diễn ra tại TP.HCM.

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage
BSA CHANNEL