Thời gian gần đây, có thể thấy, những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam là việc không có hoặc sụt giảm đơn hàng. Tình trạng này đến từ nhiều lĩnh vực, ngành hàng, nhất là thủy sản, may mặc, da giày…Tại hội thảo: “Tiêu chuẩn phát triển bền vững xu hướng chuyển đổi xanh của thị trường”, do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 23/5 tại TP.HCM, nhiều chuyên gia báo động về tình trạng mất đơn hàng của DN Việt Nam vì không đáp ứng các tiêu chí xanh, phát triển bền vững.