Nguồn nội dung: Một Thế Giới

Dịch bệnh COVID-19 đang tăng lên từng ngày tại Việt Nam, nhu cầu về kit chẩn đoán COVID-19 chắc chắn ngày càng tăng cao. Nhiều người dân lo ngại, liệu năng lực sản xuất kit chẩn đoán COVID-19 ở Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng dịch bệnh như hiện nay và trong thời gian tới, cũng như chất lượng, hiệu quả của những kit chẩn đoán này.

BSA CHANNEL