Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các thiết bị thông minh sẽ là nền tảng của kinh tế số. Và muốn thành công trong số hóa doanh nghiệp, người lãnh đạo cần hiểu và thấm nhuần hai từ “tốc độ”…

BSA