Local GAP: bước đệm đưa nông sản Việt ra thế giới

512

Đối tượng chủ yếu của chương trình Local G.A.P là nhằm tạo thuận lợi cho hộ sản xuất và nhà sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là sản xuất quy mô nhỏ đang chiếm hơn 70% tỷ trọng nông nghiệp Việt Nam để nhóm đối tượng này có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn.

VTV – BSA CHANNEL