LocalG.A.P – bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt

Gần đây có nhiều người thắc mắc LocalG.A.P là gì, nhiều GAP quá nông dân biết phải theo GAP nào. Tôi sẽ giải thích về bộ tiêu chuẩn LocalG.A.P (hay GAP nội địa) để người sản xuất nông nghiệp có cái nhìn đầy đủ. VietG.A.P và GlobalG.A.P VietGAP là thực hành nông nghiệp duy nhất hiện … Đọc tiếp LocalG.A.P – bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt