Ảnh Internet

Để đạt được chứng nhận GlobalG.A.P cần nhiều yêu cầu đòi hỏi khắt khe, do đó tiêu chuẩn LocalG.A.P mà Hội DN HVNCLC triển khai xây dựng là bước đệm hướng tới chứng nhận GlobalG.A.P, giải pháp tiết kiệm chi phí cho các thị trường mới nổi.

Nó giúp các nhà sản xuất đạt được sự công nhận dần dần bằng cách cung cấp và tập cho nông dân làm quen với các bước nền tảng của GlobalG.A.P.

DNTV – BSA CHANNEL