LocalG.A.P. : Chuẩn bản địa – quốc tế

Tôi kỳ vọng rằng người sản xuất nhỏ sẽ có thể sử dụng LocalG.A.P. như một công cụ đảm bảo an toàn thực phẩm xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp, từ đó có thể chứng minh cho người tiêu dùng và nhà bán lẻ hành vi sản xuất có trách nhiệm, … Đọc tiếp LocalG.A.P. : Chuẩn bản địa – quốc tế