LOCAL G.A.P – “trạm trung chuyển” đến GLOBAL G.A.P

“Đòi hỏi của GLOBAL G.A.P rất cao, trong bối cảnh doanh nghiệp và nhà sản xuất Việt Nam còn nhỏ lẻ, để đạt được chuẩn GLOBAL G.A.P trong ngắn hạn thì rất khó. Do vậy chúng tôi xây dựng LOCAL G.A.P để có bước trung gian, tiếp cận từ những bước thấp hơn trong những … Đọc tiếp LOCAL G.A.P – “trạm trung chuyển” đến GLOBAL G.A.P