(Cafenews)- Trong vụ mía 2018, Nhà máy đường Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đưa vào hoạt động cỗ máy thu hoạch mía được coi là đầu tiên tại Khánh Hòa (ảnh).

Máy nhập từ Mỹ với kinh phí 8,5 tỷ đồng, có công suất thu hoạch mỗi ngày trên 3 ha mía, tương đương trên 200 tấn mía, thay thế gần 180 công lao động thủ công.

Mía được máy chặt sát gốc, lá mía được tự động băm nhỏ để chủ mía không tốn công thu dọn gốc mía cũng như dễ dàng cho việc chăm sóc mía vụ sau. Ngoài ra, cây mía được máy cắt nhỏ gọn rất dễ cho việc vận chuyển, tránh được thất thoát.

Chủ mía sẽ giảm được chi phí khoảng 10 triệu đồng cho mỗi héc ta so với trước đây thu hoạch thủ công. Chủ ruộng mía chỉ phải trả cho Nhà máy đường Ninh Hòa 165.000 đồng/tấn mía, rẻ gần một nửa so với thuê công lao động.

Vân Hằng


Theo Thanh Niên