Ảnh bìa: Đỗ Phu

>> THẢO LUẬN: NHỮNG CÂU CHUYỆN MEKONG

>>ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN: HTTP://MEKONGCONNECT.VN/

>> TIN TỨC MEKONG CONNECT 2019

Ảnh: Đỗ Phu
Ảnh TL – Internet
Ảnh: NLĐ
Ảnh: Võ Ngọc Diệp