Một trong những điều băn khoăn nhất của các bậc phụ huynh là làm thế nào cho con em mình được học, được chơi một cách cân bằng nhất trong dịp nghỉ hè? Vấn đề này đã được đưa ra bàn bạc trong buổi tọa đàm “Mùa hè cho con” do BSA và Thế Giới Hội nhập tổ chức tại TP.HCM.

BSA CHANNEL