Nhật Bản gần đây tung gói kích thích 2,2 tỷ USD để giúp các công ty Nhật chuyển nhà máy và hoạt động sản xuất ra khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới. Mỹ cũng tiếp tục xu thế đa dạng nguồn đầu tư.

Mỹ, Nhật Bản dịch chuyển dòng vốn đầu tư