(Cafenews) – Từ ngày 23.3, Chính phủ Mỹ sẽ tạm dừng việc cấp visa (thị thực) định cư cho người Việt Nam cho đến khi được Quốc hội nước này duyệt tiếp chương trình.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa thông báo visa (thị thực) định cư theo diện đầu tư EB-5 (ký hiệu I5 và R5) và visa định cư về tôn giáo SR sẽ tạm dừng cấp ra tại Việt Nam kể từ ngày 23.3.2018 cho đến khi chương trình này được Quốc hội Mỹ duyệt tiếp.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết với những người đã lên lịch phỏng vấn SR, I5 hoặc R5 hãy chuẩn bị tất cả các tài liệu và phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp visa trước ngày 23.3.

Visa định cư EB-5 được nhiều người Việt tham gia trong những năm qua. Năm tài khóa 2017, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc theo số lượng visa EB-5 cấp ra.

Theo Sở Di trú Mỹ, tính đến ngày 5.3.2018, đã có 919 người được duyệt visa này trên khắp các tiểu bang của nước này.


Visa EB-5 cho phép các công dân nước ngoài đầu tư tiền tại Hoa Kỳ có thể nhận được một thẻ xanh để có thể thường trú tại nước này.

Để có được visa, một cá nhân phải đầu tư $ 1.000.000 (hoặc ít nhất là $ 500,000 trong một khu có tỷ lệ thất nghiệp cao hay khu vực nông thôn tiếng Anh: A Targeted Employment Area (TEA) ), tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm cho người lao động Mỹ không bao gồm các nhà đầu tư và gia đình của họ.

Ban đầu, theo chương trình EB-5 đầu tiên, các nhà đầu tư nước ngoài đã được yêu cầu để tạo ra một doanh nghiệp thương mại hoàn toàn mới; tuy nhiên, trong Chương trình thí điểm đầu tư có thể được thực hiện trực tiếp trong một doanh nghiệp thương mại tạo việc làm (mới, hoặc đang có mà “Gặp rắc rối kinh doanh”), hoặc vào một “Trung tâm khu vực” – một phương tiện đầu tư được quản lý bởi một thành phần thứ 3 (tư nhân hoặc công cộng), trong đó giả định trách nhiệm của việc tạo ra các công việc yêu cầu. Trung tâm khu vực có thể tính một khoản phí quản lý để quản lý đầu tư của nhà đầu tư.

Trong năm 2017, gần 11.000 người Trung Quốc định cư tại Mỹ thông qua thị thực EB-5, giảm 19% so với năm trước đó (wikipedia)

Theo TNO