Một nhà máy sản xuất sàn gỗ công nghiệp tại VIệt Nam.

Nhiều doanh nghiệp gỗ đã đóng cửa vì không nhận được đơn hàng nào trong tháng 4, thậm chí một số phải bán nhà máy vì lỗ.

Nhiều doanh nghiệp gỗ phải rao bán nhà máy vì Covid-19