Tuần này, Khởi Nghiệp Xanh về xã Cẩm Hà, TP Hội An để “mục sở thị” mô hình trang trại cộng đồng, thu hút du lịch của nhóm bạn trẻ tại địa phương có niềm đam mê nông nghiệp hữu cơ.

BSA CHANNEL