Thế giới hội nhập và sự phát triển của xã hội đòi hỏi doanh nghiệp ngày nay phải luôn thay đổi, làm mới mình, nếu không họ sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Trong đó, riêng ngành nhựa, hiện nay nhiều doanh nghiệp ngành này đang không ngừng đổi mới, từ công nghệ đến phương thức kinh doanh, để phục vụ tốt hơn như cầu của người tiêu dùng trong thời đại số.

BSA CHANNEL