Mekong Connect 2019 sẽ diễn ra vào ngày 7/11/2019 tại Cần Thơ với hơn 7000 đại biểu