Kinh tế Việt Nam 2022 đang tiếp tục phục hồi với những triển vọng tươi sáng nhưng những rủi ro thách thức mới cũng xuất hiện.
Bên cạnh những dự báo lạc quan, cần nhìn nhận một thực tế là nền kinh tế khó khăn ngày càng lớn khi đại dịch COVID-19 chưa kết thúc trong bối cảnh bức tranh kinh tế quốc tế có những biến động. Và một trong những rủi ro lớn nhất của nền kinh tế trong năm 2022 chính là lạm phát.
Để doanh nghiệp có thể hình dung bức tranh chung của kinh tế Việt Nam và chuẩn bị tâm thế để có thể trụ vững và vượt qua suy thoái, Hội doanh nghiệp HVNCLC tổ chức Hội thảo này.
Hy vọng rằng, khi tham dự Hội thảo, doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thông tin hữu ích trong quá trình hoạch định, phát triển sản xuất kinh doanh của mình.
 
Quý doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm, xin mời đăng ký tại đây