Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt, phát sóng vào thứ 2 hàng tuần lúc 16g15 – trên kênh THVL1. – Phát lại thứ 3 khoảng 8g15

BSA Channel