Chương trình truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 3/9/2022 trên Truyền hình Vĩnh Long