Bản tin truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 7/1/2023

1. LINH VẬT ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ XUÂN QUÝ MÃO 2023 ĐÃ SẴN SÀNG
2. HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRỌNG ĐIỂM KINH TẾ PHÍA NAM
3. HÀNG VIỆT CHI PHỐI THỊ TRƯỜNG TẾT
4. TRONG CHUYÊN MỤC TINH HOA ẨM THỰC VIỆT: ĐỔI VỊ VỚI MÓN CHAY TỪ NẤM ĐÙI GÀ
Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage
BSA CHANNEL