Công nghệ chế biến sau thu hoạch và bảo quản cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Ảnh: Anh Tuấn.

Việt Nam (VN) đã gần như đi qua mùa dịch bệnh Covid-19. Dù hết sức thận trọng, chúng ta cũng nhìn nhận hiện nay VN đang có một lợi thế là có thể sắp xếp, tổ chức việc tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, trong khi các nước đối tác cũng là đối thủ còn lao đao với dịch bệnh.

Nông sản Việt, nhìn từ góc độ thương mại hoá