Tập đoàn Phoenix (Dubai) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời (Việt Nam) phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, giảm thiểu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, sâu bệnh, thiên tai… 

Dự án sẽ hỗ trợ 10.000 nông hộ nhỏ Việt Nam mở rộng canh tác lúa gạo bền vững với hơn 10.000ha đất trồng lúa.

Thỏa thuận này phù hợp với Diễn đàn Lúa gạo bền vững (SRP) – là một liên minh toàn cầu của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp nông thực phẩm, khu vực công và các tổ chức xã hội dân sự, được lập bởi Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế. SRP hoạt động để giúp nông dân giảm tác động vào môi trường sinh thái trong quá trình sản xuất thông qua việc ứng dụng những giải pháp canh tác an toàn, lành mạnh và bền vững.

Qua chương trình, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trong việc cung cấp gạo chất lượng cao, với khả năng truy xuất nguồn gốc hoàn toàn và giảm dư lượng hóa chất, nhằm tăng thu nhập của nông dân.

Thông qua hợp tác sẽ giúp gạo Việt Nam đạt được những cơ hội tốt nhất để kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ, gia nhập nhanh hơn vào mạng lưới thương mại gạo quốc tế.

Theo SGGP