Vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) là dẫn dắt doanh nghiệp phát triển. Các vấn đề đáng lưu tâm của HĐQT không phải là vấn đề trong quá khứ mà nên là vấn đề của tương lai và làm sao tạo dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Đây là chia sẻ của đại diện Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam và các chuyên gia tại Diễn đàn thường niên về quản trị công ty với chủ đề “Quản trị hướng tới phát triển bền vững”.

Chương trình do Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) tổ chức vào sáng 7/12/2018 tại TP.HCM.

Diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự nhằm tìm hiểu và trao đổi việc các công ty làm thế nào có thể theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế nóng của Việt Nam.

Theo bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam cho rằng: Phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao đang trở thành khát vọng của Việt Nam. Đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu này, phát triển bền vững đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn xây dựng tầm nhìn chiến lược để hoạt động và kinh doanh bền vững, lâu dài.

Bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội thì vai trò của HĐQT đối với chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp là yếu tố quyết định then chốt. Các vấn đề đáng lưu tâm của HĐQT không phải là vấn đề trong quá khứ mà nên là vấn đề của tương lai và làm sao tạo dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Trong khi đó, ông Kyle Kelhofer – Giám đốc Quốc gia IFC khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định: Các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành một yếu tố quan trọng trong mỗi quyết định đầu tư. Với mối liên hệ rõ ràng giữa việc quản lý tốt các tác động môi trường và xã hội với hiệu quả kinh doanh trong dài hạn, những công ty cam kết tuân thủ các thông lệ tốt về phát triển bền vững sẽ có ưu thế trong việc thu hút vốn và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Một trong các yếu tố làm gia tăng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị là tính đa dạng của các thành viên HĐQT. Thông lệ tốt nhất về quản trị công ty khuyến nghị tính đa dạng của các thành viên HĐQT liên quan đến: giới tính, kinh nghiệm, quốc tịch, ngành nghề, vị trí…

củaVIODtrong việc thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sự chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị, người dẫn dắt sự tăng trưởng của các công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường thế giới, bởi hoạt động quản trị công ty tốt có vai trò sống còn để giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Tiến sỹ Vũ Bằng – thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ: Tính đa dạng của các thành viên cho phép HĐQT đánh giá các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau trước khi ra quyết định. Tính đa dạng cho phép các thành viên HĐQT bổ trợ lẫn nhau và làm gia tăng tính hiệu quả của HĐQT, thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sự chuyên nghiệp, người dẫn dắt sự tăng trưởng của các công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường thế giới, bởi hoạt động quản trị công ty tốt có vai trò sống còn để giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Một số hình ảnh tại diễn đàn

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch Công ty Cổ phần Traphaco chia sẻ về cách quản trị tại doanh nghiệp của mình
Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch Công ty Cổ phần Traphaco chia sẻ về cách quản trị tại doanh nghiệp của mình

 

Diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam
Ông Dominic Scriven OBE – Chủ tịch Quỹ Dragon Capital chia sẻ về cách thức quản trị tại tổ chức này
Chuyên gia quốc tế chia sẻ về phương pháp nâng cao Quản trị doanh nghiệp

Anh Tuấn