Phòng trưng bày được trang bị màn hình trình chiếu, giá, kệ trưng bày tài liệu, catalogue, sản phẩm mẫu… nhằm cung cấp thông tin của doanh nghiệp Việt Nam đến doanh nghiệp và đối tác tại Hà Lan.
Địa điểm: Phòng trưng bày sản phẩm của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan.
🎉 Hình thức: Các Doanh nghiệp gửi sản phẩm mẫu, catalogue, video clip giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm đến Thương vụ.
Thương vụ sẽ hỗ trợ trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến các doanh nghiệp, đối tác Hà Lan, đồng thời kết nối giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Việt Nam tại Văn phòng Thương vụ.
🎯 Ngành hàng trưng bày: Đa ngành hàng
💰 Chi phí: Doanh nghiệp tự chi trả chi phí gửi hàng sang cho Thương vụ.
Yêu cầu: – Doanh nghiệp gửi catalogue, video quảng bá và sản phẩm mẫu tới địa chỉ Thương vụ (bên dưới); – Catalogue: bằng tiếng Anh, số lượng không quá 50 ấn phẩm/1 doanh nghiệp; – Video quảng bá: độ dài tối đa 2 phút/video; – Sản phẩm mẫu: có nhãn mác bằng tiếng Anh và đầy đủ thông tin hướng dẫn sử dụng.
📝Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaPp8YMDOcUJKWGKPqKKPaED0YZpnGje4cWILpSeYAo3aRUg/viewform
📧 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
– Đầu mối liên hệ gửi Catalogue và sản phẩm mẫu: Ms. Phan Thi Nga, First Secretary, Trade Office Embassy of S.R. of Viet Nam in the Netherlands. Add: 261 Laan Van Nieuw Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands. Viber: +84975493988. Email: nl@moit.gov.vn; phanngahd81@gmail.com
– Đầu mối liên hệ vận chuyển: Công ty Bee Logistics Ms Huyền Annie. +84 936 807 887 (Call/Whatsapp/Viber). Email: annie.vnhph@beelogistics.com; Ms Phụng Linda: +84 903 934 056 (Call/Whatsapp/Viber). Email: linda.vnsgn@beelogistics.com;