Dán nhãn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất tại địa phương, bao gồm: thực phẩm chế biến, chăm sóc sức khoẻ và mỹ phẩm…, chịu sự quản lý của cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) và bộ Y tế công cộng Thái Lan.

(Cafenews)- Dán nhãn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất tại địa phương, bao gồm: thực phẩm chế biến, chăm sóc sức khoẻ và mỹ phẩm…, chịu sự quản lý của cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) và bộ Y tế công cộng Thái Lan.

Các nhãn phải được FDA phê duyệt và áp dụng với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu. Thông tin thể hiện trên nhãn phải bao gồm: tên sản phẩm, mô tả, trọng lượng tịnh hoặc khối lượng và ngày sản xuất/ngày hết hạn. Thông tin trên nhãn cũng phải bao gồm tên nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu/nhà phân phối, và địa chỉ, số đăng ký sản phẩm/nhãn hiệu. Tất cả các nhãn phải được in bằng tiếng Thái, ngoại trừ đồ uống có cồn, các sản phẩm y tế và nha khoa. Doanh nghiệp cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của FDA.

Các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu phải có nhãn bằng tiếng Thái trước khi tiếp thị. Nếu sản phẩm không được dán nhãn sẽ bị FDA tịch thu. Nhãn áp dụng cho các loại thực phẩm được kiểm soát cụ thể phải được FDA Thái Lan phê duyệt trước.

Nhãn của các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Thái Lan phải đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

– Tên và nhãn hiệu sản phẩm (cả tên chung và tên thương mại).

– Số đăng ký.

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

– Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu.

– Ngày sản xuất và ngày hết hạn.

– Trọng lượng tịnh và khối lượng.

– Các chất phụ gia.

– Thông tin dinh dưỡng và sức khoẻ (nếu có).

Nhãn của sản phẩm đồ uống có cồn phải hiển thị phần trăm độ cồn, phải có cảnh báo về sức khoẻ được diễn giải bằng tiếng Thái (in trên nhãn sản phẩm hoặc trên nhãn dán riêng), tuân thủ quy định việc sử dụng từ ngữ được chính phủ phê duyệt cụ thể. Ngoài ra, còn có các yêu cầu pháp lý liên quan đến ghi nhãn mỹ phẩm.Các đại lý hoặc nhà nhập khẩu địa phương có thể giúp đăng ký sản phẩm và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn.

FDA chịu trách nhiệm phê duyệt nhãn của các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu. Các đại lý hoặc nhà nhập khẩu địa phương phải xuất trình giấy chứng nhận phân tích thực phẩm do chính phủ nước xuất xứ hoặc bất kỳ phòng thí nghiệm tư được công nhận cấp. Chứng chỉ này sẽ được cấp không quá một năm trước ngày nộp đơn xin phê duyệt nhãn. Kết quả của phân tích này phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy định trong thông báo của bộ Y tế công cộng. Doanh nghiệp có thể yêu cầu một bản sao của thông báo của bộ bằng tiếng Anh, hoàn toàn miễn phí, từ FDA, bộ Y tế công cộng, Chính phủ hoàng gia Thái Lan.

Năm bản sao của nhãn gốc phải được đính kèm vào đơn, với một nhãn gắn liền với sản phẩm. Doanh nghiệp có thể tìm thêm thông tin tại trang web của FDA.

Ngân Giang (theo TGTT)