Đại hội Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) nhiệm kỳ 2018-2023 vừa diễn ra ngày 1/12/2018 tại TP.HCM. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 thành viên.

https://www.youtube.com/watch?v=MmjnXCH-h1U

Đại hội Hội DN HVNCLC nhiệm kỳ 2018-2023: Nhiều gương mặt trẻ tham gia Ban chấp hành

BSA CHANNEL