Công ty Vận tải đường sắt Nga RZD Logistics trực thuộc Tập đoàn Đường sắt Nga cho biết sẽ thực hiện chuyến tàu vận tải liên quốc gia từ Nga qua Trung Quốc đến ga Yên Viên của Việt Nam. 

Sẽ có chuyến tàu liên vận từ Nga qua Trung Quốc đến Việt Nam