Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) đánh giá Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có cam kết về sở hữu trí tuệ (SHTT) rất cao và nhiều quy định khác biệt so với các FTA mà Việt Nam đã ký kết trước đây.

Sở hữu trí tuệ trong EVFTA