Từ ngày 14 đến 19/2 vừa qua, gần 30 chủ dự án khởi nghiệp tham gia chương trình tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp sạch tại Thái Lan. Chuyến đi do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp BSA tổ chức với mục tiêu hỗ trợ các chủ dự án khởi nghiệp, những người đoạt giải thưởng tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp mùa thứ 4, năm 2018 tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển dự án.

BSA