Trong những hội chợ Thực phẩm quốc tế, các chuyên gia thị trường cho biết, hầu như doanh nghiệp tham dự đều nghiên cứu trước những xu hướng mà thị trường cần, nên sản phẩm đem đến giới thiệu đều khá sát với thực tế, được đối tác quan tâm.

Bên cạnh đó, tiêu chí làm sản phẩm đạt chuẩn chất lượng theo các thị trường khó tính cũng được doanh nghiệp đặt ra ngay từ đầu. Nhằm giúp các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam hiểu rõ hơn về vấn đề này, Hội DN HVNCLC và dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập đã có nhiều chương trình hội thảo để cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, thị trường cho doanh nghiệp.

BSA