Tiến sĩ Lê Đặng Trung chia sẻ về ChatGPT.
Trong một phóng sự gần đây của đài CNN, một blogger ở Mỹ muốn kiểm tra năng lực của ChatGPT, đã đưa ra bài tập cho ChatGPT như thế này: “Tôi cho 100 USD, làm sao sinh ra tiền cho tôi”.
Và ChatGPT đã sinh ra được 114 USD, từ việc viết bài sáng tạo nội dung để thu hút quảng cáo, tạo thêm nguồn thu.
Hay một công ty Trung Quốc, đã bổ nhiệm người giám đốc điều hành – CEO là một nhân vật do AI tạo ra. Từ khi được bổ nhiệm, vị CEO AI đã giúp cho cổ phiếu tăng lên, thể hiện kết quả kinh doanh tốt. Không dừng lại đó, CEO này còn có thể làm phân tích, ra quyết định về lãnh đạo, có thể quản trị rủi ro, mang lại hiệu suất tốt hơn,,,
Và rất nhiều câu chuyện khác, được Tiến sĩ Lê Đặng Trung – Công ty Real-Time Analytics (RTA), chia sẻ tại chương trình: “Tìm hiểu về các thông tin liên quan đến ChatGPT, và ứng dụng Memobot”. Buổi chia sẻ do Hội DN HVNCLC tổ chức, với gần 40 doanh nghiệp tham dự.
Xem chi tiết: Tại đây