Thông báo về các doanh nghiệp sử dụng trái phép Logo HVNCLC

3842

Qua đợt kiểm tra định kỳ tháng 7/2019 cũng như từ phản ánh của Người tiêu dùng, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) phát hiện 1 DN vi phạm và 2 DN cố tình sử dụng trái phép Logo HVNCLC do Người tiêu dùng bình chọn. Bằng các văn bản đã gửi đi, Hội DN HVNCLC yêu cầu các DN sau đây chấm dứt ngay việc vi phạm:

– DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SHING SANG

– CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG HOUSE

– CÔNG TY TNHH SUPOR VIỆT NAM 

Sau ngày 10/8/2019, nếu các DN không khắc phục, Hội DN HVNCLC sẽ tiến hành các biện pháp pháp pháp lý theo quy định. 

Hội DN HVNCLC