So với số liệu trước đó mà Tổng cục Thống kê công bố, cán cân thương mại của Việt Nam đã tăng thêm gần 1 tỷ USD, lên mức 6,32 tỷ USD trong 9 tháng năm 2018…

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9/2018 cũng đạt thặng dư 1,61 tỷ USD, góp phần đưa cán cân thương mại của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 lên mức cao kỷ lục.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2018.

Theo đó, trong tháng 9/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 40,64 tỷ USD, giảm 9,2% so với tháng.

Trong tháng 9/2018, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 21,12 tỷ USD, giảm 10% so với tháng trước (tương ứng giảm 2,36 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 19,51 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 1,77 tỷ USD).

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 352,61 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 42,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và vượt mức kim ngạch của cả năm 2016 (351,38 tỷ USD).

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6%.

Thương mại tăng tốc, xuất siêu của Việt Nam vượt 6 tỷ USD - Ảnh 1.

Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong 9 tháng, giai đoạn 2011-2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9/2018 đạt thặng dư 1,61 tỷ USD. Kết quả thực hiện này đã làm tăng mức xuất siêu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 lên con số kỷ lục 6,32 tỷ USD.

Nếu so sánh với số liệu do Tổng cục Thống kê công bố trước đó thì số liệu về mức xuất siêu của Việt Nam cao hơn gần 1 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 9/2018 đạt 27,45 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 9 tháng năm 2018 đạt 230,43 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 9/2018 có mức thặng dư trị giá 3,4 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 9 tháng từ đầu năm 2018 lên mức thặng dư trị giá 22,83 tỷ USD.

 Theo VnEconomy