Tiêu chuẩn hữu cơ Canada được nêu trong các quy định về sản phẩm hữu cơ năm 2009.

Cơ quan Thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) có trách nhiệm kiểm soát, giám sát và thi hành các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn hữu cơ Canada, bằng cách sử dụng mô hình cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba bao gồm các cơ quan: cơ quan xác minh phù hợp, cơ quan cấp giấy chứng nhận và nhà cung cấp sản phẩm hữu cơ.

Làm thế nào để thực phẩm được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Canada?

Sản phẩm đó phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hữu cơ Canada; trong sản phẩm có chứa 70% hoặc hơn 70% thành phần hữu cơ và được cơ quan cấp giấy chứng nhận được chỉ định xác nhận.

Bất kỳ logo sản phẩm hữu cơ nào cũng phải in tên cơ quan cấp chứng nhận. Với những sản phẩm có thành phần hữu cơ 95% trở lên, và đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ Canada sẽ được dán logo hữu cơ Canada.

Đối với sản xuất cây trồng hữu cơ, tiêu chuẩn hữu cơ Canada có những yêu cầu cơ bản sau:

– Đất trồng: khi một giống cây trồng mới được thêm vào, doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo các chất cấm không được sử dụng ít nhất 36 tháng. Việc xác minh này được thực hiện trước khi thu hoạch mùa đầu tiên của giống cây trồng mới.

– Môi trường: biện pháp phòng tránh chất cấm được áp dụng trên vùng lân cận, cây trồng hữu cơ và cây trồng vô cơ. Nếu cây bị nhiễm chất cấm, phải cách ly cây đó với các cây trồng khác.

– Hạt giống hữu cơ, củ, rễ, cành, cây hàng năm và mầm khác đều được phép sử dụng.

– Phân bón động vật sẽ được sử dụng đầu tiên khi trồng cây. Sau khi phân bón động vật được sử dụng hết, phân bón hữu cơ từ các nguồn khác có thể sử dụng.Có thể sử dụng phân vô cơ thay thế với một số điều kiện.

– Giải quyết sâu bênh và cỏ dại: tập trung vào các biện pháp quản lý hữu cơ để tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, giảm thiệt hại do sâu bệnh và cỏ dại gây ra. Khi biện pháp quản lý hữu cơ không thể ngăn chặn được sâu bệnh và cỏ dại, doanh nghiệp có thể sử dụng các chất sinh học, hoặc các chất khác với một số điều kiện.

 Yêu cầu đối với sản phẩm hữu cơ nhập khẩu theo tiêu chuẩn hữu cơ Canada?

Một sản phẩm hữu cơ được nhập vào Canada phải có chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Canada hoặc được chứng nhận theo các “hệ thống tiêu chuẩn hữu cơ tương đương”, là một hiệp định thương mại mà Canada đã thiết lập với các quốc gia xuất khẩu. Canada chỉ thiết lập “hệ thống tiêu chuẩn hữu cơ tương đương” sau khi so sánh và đánh giá hai hệ thống quản lý, để xác định các sản phẩm hữu cơ có phù hợp với các nguyên tắc đã đề ra.

Ngân Giang