Tôm Việt Nam được cho rằng sẽ giành được thị phần từ Ấn Độ và Ecuador.

Sự kiện Trung Quốc phát hiện virus corona trong một số lô hàng tôm từ Ecuador đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt gia tăng thị phần.

Tôm Việt có cơ hội gia tăng thị phần giữa đại dịch