Tại trụ sở Bộ KHCN ngày 9/6, Hội DN.HVNCLC đã trao chứng nhận HVNCLC- Chuẩn hội nhập cho các DN

VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI DN.HCNCLC GIAI ĐOẠN 2020-2021

Số hóa – Chuẩn hóa – Thương mại hóa là mục tiệu cũng là trọng tâm trong hoạt động của Hội DN.HVNCLC trong giai đoạn 2020-2021, trong đó đặc biệt tập trung cho mục tiêu Thương mại hóa trong điều kiện nền kinh tế bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19.

SỐ HÓA

-Tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo DN thay đổi tư duy, coi số hóa trong giai đoạn hiện nay là một giải pháp hiệu quả để sản xuất, kinh doanh chứ không phải là công cụ quản lý.

-Kết nối, tư vấn, giới thiệu những công cụ, công nghệ cũng như những mô hình hiệu quả.

-Thúc đẩy DN thay đổi công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất tuần hoàn để tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

-Quản lý các sản phẩm HVNCLC thông qua mã QR Code

CHUẨN HÓA

1–Truyền thông, quảng bá mạnh cho vai trò tiêu chuẩn với hàng Việt và cho chương trình “HVNCLC-Chuẩn hội nhập”

2- Mở các lớp Online và Ofline huấn luyện đào tạo cho DN + HTX về tiêu chuẩn

3–Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí Localg.a.p. – Bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt – tại hai miền Nam – Bắc

4 – Cùng bộ KHCN tổng kết phối hợp hỗ trợ Đổi mới – sáng tạo và Tiêu chuẩn cho DN và nông dân, triển khai các chương trình phối hợp mới, đặc biệt là Tiêu chuẩn để hội nhập.

5 – Xây dựng các tiêu chí để hướng đến hòa nhập hai Logo HVNCLC – do NTD và HVNCLC – Chuẩn hội nhập thành HVNCLVC, đảm bảo cả thị trường ngoài nước cũng như trong nước khi nhận diện Logo HVNCLC  đều hiểu là sản phẩm được tín nhiệm của NTD và đạt các chuẩn về kỹ thuật an toàn, chất lượng.

THƯƠNG MẠI HÓA

1- Triển khai Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DN vừa và nhỏ (Dự án LinkSME) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

2- Ra mắt Trung tâm giới thiệu – mua bán nông sản ĐBSCL tại miền Tây

3-Tổ chức chuỗi hội chợ HVNCLC trong nước và tổ chức cho DN tham gia các hội chợ quốc tế để giới thiệu, kết nối, bán sản phẩm

4-Nâng cấp, mở rộng Phiên chợ xanh – Tử tế để DN HVNCLC có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

4-Tăng cường khảo sát người tiêu dùng thông qua mạng xã hội, khảo sát chuyên đề để cập nhật những thay đổi trong thói quen người tiêu dùng để phục vụ DN điều chỉnh, định hướng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

5- Tổ chức diễn đàn Mekong Connect 2021 trong đó đặc biệt chú ý đết hoạt động kết nối B2B.

6 –Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới của DN HVNCLC đến người tiêu dùng 

Hội DN.HVNVLC